Bakanlık Makamının 11.04.2017 tarihli Oluru ile "Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesi" (GAMER)  yürürlüğe konulmuştur.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.